O pracowni

Pracownia psychotechniczna „PsychoTransMed” jest prywatną placówką wpisaną do rejestru pracowni psychologicznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Prowadzone w niej są diagnostyczne badania psychologiczne z zakresu: psychologii ogólnej, medycyny pracy, psychologii transportu. Wszelkie czynności diagnostyczne wykonywane są za pomocą metod badawczych i urządzeń aparaturowych, zgodnych ze standardami określonymi w metodyce badań.

Kompleksowa obsługa

Podczas badania psychologicznego wykonywane są wszelkie konieczne czynności diagnostyczne, dobrane indywidualnie do każdego klienta, w zależności od przyczyn skierowania na psychotesty a także od specyficznych, jednostkowych cech badanego.

Dowolny termin badania

Istnieje możliwość zgłoszenia się na badanie psychologiczne w bardzo różnych przedziałach czasowych, także w soboty. W celu rezerwacji dogodnego terminu i godziny badania, należy skontaktować się z numerem: 533 199 142. Psychotesty przeprowadzam także późnymi wieczorami, w soboty.

Komfort psychiczny

Żadne badanie psychologiczne w pracowni „Psycho Trans Med” nie powinno być źródłem stresu. Psychotesty kierowców i operatorów prowadzone są w spokojnej, przyjaznej atmosferze.

Badania psychologiczne Lublin

 

 • badania psychologiczne kandydatów na  instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów nauki jazdy
 • badania psychologiczne instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów  nauki jazdy
 • badania psychologiczne kierowców samochodów służbowych
 • badania psychologiczne kandydatów na kierowców zawodowych wszystkich kategorii prawa jazdy
 • badania psychologiczne kierowców  wszystkich kategorii prawa jazdy ( amatorów i kierowców zawodowych)
 • badania psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych (kierowca karetki, kierowca przewożący pieniądze itp.)
 • badania psychologiczne osób które otrzymały skierowanie na badanie psychologiczne wydane przez Policję lub Starostę z powodu: prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków, spowodowania  wypadku, przekroczenia limitu 24 punktów karnych, popełnienia 2 wykroczeń w okresie próbnym po zdaniu egzamin
 • badania psychologiczne operatorów wózków widłowych, akumulatorowych, koparek, ładowarek, dźwigów, suwnic, frezarek itp.
 • badania psychologiczne osób wykonujących zawody związane z pracą na wysokości
 • badania psychologiczne osób wykonujących prace związane z dużym obciążeniem psychicznym, wymagające specyficznych predyspozycji psychofizycznych( wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej )
 • badania psychologiczne osób skierowanych na konsultację psychologiczną w celu sprawdzenia jakości widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie (ciemnia)
 • badania psychologiczne dzieci w wieku przedszkolnym w celu oceny gotowości szkolnej
 • badania psychologiczne dzieci, młodzieży w celu stwierdzenia lub wykluczenia cech zaburzeń rozwojowych
 • badania psychologiczne dzieci, młodzieży, dorosłych w celu sporządzenia charakterystyki psychologicznej opisującej funkcjonowanie społeczne, emocjonalne, intelektualne danej osoby, w przypadku dorosłych również osobowość, temperament.

 

Pracownia świadczy również pomoc psychologiczną dzieciom z trudnościami w nauce, poprzez:
 • wspomaganie nauki czytania i pisania metodą symultaniczno- sekwencyjną ( metoda krakowska)
 • wspomaganie rozwoju metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne
 Oferujemy również treningi i szkolenia psychologiczne z tematyki uzależnień, radzenia sobie ze stresem, prawidłowej komunikacji w rodzinie.

Cennik

Cennik badań psychologicznych z dziedziny psychologii transportu:

Badania psychologiczne
Cena brutto
1 kierowca amator kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E
150 zł
2 kierowca zawodowy kat. A, B, C, D, E
150 zł
3 badania osób które straciły uprawnienia w wyniku udziału w wypadku, prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających, po przekroczeniu limitu punktów karnych 150 zł
4 instruktor nauki jazdy, egzaminator 150 zł

Cennik badań został ustalony na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 08 Lipca 2014r Poz. 937 § 13 pkt. 1regulującego ceny badań psychologicznych kierowców we wszystkich pracowniach na terenie naszego kraju.

Cennik badań z dziedziny medycyny pracy:

Badania psychologiczne
Cena brutto
1 operator wózka widłowego, sprzętu budowlanego, drogowego itp. 70 zł
2 osoba wykonująca zawód związany z pracą na wysokości 70 zł
3 osoba wykonująca zawód wymagający szczególnej sprawności psychofizycznej 70 zł
4 badanie widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie (ciemnia)
40 zł
5 kierowca pojazdu służbowego 90 zł

Cennik pozostałych usług:

Badania psychologiczne
Cena brutto
1 ocena gotowości szkolnej do uzgodnienia
2 badanie pod kątem zaburzeń osobowościowych i rozwojowych do uzgodnienia
3 nauka czytania i pisania metodą symultaniczno- sekwencyjną do uzgodnienia
4 wspomaganie rozwoju dzieci metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne do uzgodnienia
5 trening umiejętności komunikacyjnych w rodzinie do uzgodnienia
6 sporządzenie ogólnej charakterystyki psychologicznej do uzgodnienia
7 wykłady psychoedukacyjne, szkolenia
do uzgodnienia
8 przygotowanie do testu MultiSelect do uzgodnienia

Badania psychologiczne Lublin

 

Galeria

Najczęściej zadawane pytania

Jak przygotować się do badania psychologicznego?

Aby badanie psychologiczne było możliwe, należy:
– okazać skierowanie, jeśli zostało wydane
– okazać dokument tożsamości, prawo jazdy
– zabrać ze sobą okulary, założyć soczewki
– być wypoczętym, trzeźwym, zdrowym (osoby będące na zwolnieniu lekarskim nie mogą uczestniczyć w badaniu)

Jak wygląda badanie?

Psychotesty składają się z trzech części:
1.badania psychologicznego metodami kwestionariuszowymi
2. badania z zastosowaniem aparatury psychometrycznej
3. indywidualnej rozmowy z psychologiem podczas której wydawane jest orzeczenie o braku/istnieniu przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu

W pierwszej części badany odpowiada pisemnie na wiele pytań dotyczących jego cech osobowości, emocji, intelektu.

W drugiej części należy wykonać różne zadania na aparatach. Celem badań z tej części jest sprawdzenie jak szybko dany człowiek reaguje na pojawiające się sytuacje, w jakim stopniu skoordynowana jest praca ciała i umysłu.

W pracowni możliwe jest także zbadanie wzroku w kabinie ciemniowej pod kątem widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie.

Czas trwania badania uzależniony jest od indywidualnego tempa pracy osoby badanej. Średnio trwa od 40 min do 1 godziny. Orzeczenie psychologiczne wydawane jest od ręki, bezpośrednio po przejściu wszystkich etapów psychotestów.

Jakie aparaty mogą być wykorzystane podczas badań psychotechnicznych kierowców i operatorów ?

-miernik czasu reakcji
-aparat Piórkowskiego
-pierścień Landolta
-noktometr

Jakie cechy i umiejętności są mierzone, badane podczas badania psychologicznego kierowców?

-osobowość, temperament
-znajomość norm społecznych
-spostrzegawczość, koncentracja, uwaga
-skoordynowanie wzroku z ruchami ciała
-zdolność myślenia logicznego
-czas reakcji organizmu na napływające bodźce